Slavernijboek

Slavernij is economische noodzaak

Over dit onderwerp heb ik een boek geschreven. Hierin komen vele onderwerpen naar voren. Onder andere ook wat binnen Gods orde valt en wat daar buiten valt. Hierbij is ook uitgegaan van ons menselijk handelen, in het verleden én in het heden.

Slavernij is gebaseerd op twee door God gegeven natuurwetten. Namelijk de wet van rijk en arm en de wet dat kinderen het eigendom zijn van hun ouders. Wij mensen zijn vrij in ons willen en kunnen ons leven en samenleving inrichten tegen de natuurwetten in en deze natuurwetten negeren. Wij kunnen ze echter niet ongedaan maken of veranderen.

Het communisme heeft geprobeerd om de natuurwet van arm en rijk op te heffen. Het gevolg was een afschuwelijke dictatuur in de Sovjet Unie en, nu nog bestaand, in Noord Korea. In China heeft het communistische regiem alleen overleeft, omdat zij de fictie van gelijkheid heeft losgelaten en weer heeft toegestaan dat er rijke en arme mensen zijn. Maar het verschil tussen arm en rijk is nergens en nooit daadwerkelijk opgeheven geweest. Overigs valt er op ons kapitalistische systeem ook veel verkeerds aan te merken, alhoewel het de natuurwet van rijk en arm niet heeft opgeheven.

Kinderen zijn het eigendom van hun ouders. Deze natuurwet is ons gegeven, omdat kinderen niet voor zichzelf kunnen zorgen, maar leiding, begeleiding en zorg nodig hebben van volwassen mensen. Het negeren van deze natuurwet heeft bij ons geleid tot wetten, die het eigendom van kinderen ontkennen en de opvoeding door de ouders bemoeilijken. Het gevolg is dat er ouders zijn die hun kinderen weigeren op te voeden en dat vele kinderen weigeren om hun ouders te gehoorzamen. Hiervan is weer het gevolg dat er veel psychisch misvormde kinderen zijn, die zware problemen met zich mee brengen. Ook zijn er veel kinderen, die het inderdaad maar zelf moeten uitzoeken, omdat zij van niemand zijn en niemand hebben om voor hen te zorgen. Het gevolg is psychische misvorming en levensgevaar, zowel geestelijk als lichamelijk bedoeld.;

Die mensen die vinden dat kinderen geen eigendom zijn, raad ik de hier volgende kleine test aan:  Beeld u eens in dat u een kind van 10 jaar (of jonger) hebt en een hond. Ga dan eens voor uzelf na welke eigendomskenmerken de hond heeft, die niet ook (tevens) gelijkluidend waar zijn voor uw kind. Ik ben ervan overtuigd dat u er geen verschil in vind. Wel zijn er, terecht,  meer wettelijke beperking van uw recht bij uw kind dan bij uw hond. En natuurlijk, uw hond staat stil in zijn ontwikkeling, terwijl uw kind naar volwassenheid groeit, met een steeds toenemende vrijheid en verantwoordelijkheid, waardoor het eigendomsrecht van de ouders op natuurlijke wijze komt te vervallen. Want volwassen kinderen zijn geen eigendom meer, maar gaan hun eigen weg.

In dit boek worden de voornoemde natuurwetten besproken. Ook wordt uitgelegd waarom er, sinds mensenheugenis, altijd persoonlijke slavernij is geweest, nu nog bestaat en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid altijd zal bestaan, legaal of illegaal. Met persoonlijke slavernij wordt het (juridisch) eigendom zijn van mensen bedoeld, anders dan de eigen- of gekochte kinderen. Verklaard wordt waarom de persoonlijke slavernij wettelijk is verboden. Ook wordt het waarom verklaard dat er momenteel een grote vraag naar persoonlijke slaven is in West Europa en Noord Amerika en niet alleen voor de prostitutie.

Tevens wordt uitgelegd waarom er sociale verzekeringen zijn en die nu weer worden afgebroken en het waarom van het probleem van de vergrijzing. Ook andere problemen in onze samenleving komen aan het bod.

Dit boek is geschikt voor iedereen, die bereid is uit het huidige denkpatroon te stappen en niet alles behandeld wil zien in keurige hokjes. Want de behandelde onderwerpen gaan over het gehele spectrum van de menselijke samenleving, en dit boek gaat daar dus ook over. Ook wordt een korte blik geworpen op een toekomst met een rechtvaardiger economie, dan onze huidige economie. Maar ook in die economie zijn slaven (bijna met zekerheid) noodzakelijk.

Opent u ook het voorwoord, waar nog iets meer staat over de inhoud en karakter van dit boek.

Cor Huizer.


© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering