Contact

Het is bij deze website niet de bedoeling om er een forum, blog of discussie site van te maken. Vandaar dat er geen mogelijkheid bestaat om op de website zelf te reageren.

Indien u graag uw mening wilt geven over iets wat op deze website staat, dan kunt u mij een email sturen en, als uw email een vraag in houdt, zal ik u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Gaarne wel even duidelijk vermelden waar u op reageert, want omdat voor deze hele website slechts één emailadres beschikbaar is, kan ik dat nergens anders aan afleiden, dan aan de inhoud van uw email.


© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering