Duurzaamheid

Kan Nederland geruisloos terug gaan naar de gulden?

Ja dat kan, want een gezamenlijke munt is geen bak met roerei, die niet meer te scheiden is. Munten kunnen worden samengevoegd in een muntunie, maar ook worden gescheiden. De vraag is enkel hoe? Naar mijn overtuiging is voor een geruisloze terugkeer wel noodzakelijk dat wij uitgaan van 1 gulden = 1 Euro. Vervolgens moet, zolang er niet voldoende geld is gedrukt en geslagen, de gulden vast gekoppeld zijn aan de Euro en, met geleidelijke invoer, tijdelijk de gulden en de Euro door elkaar gebruikt kunnen worden in Nederland. Pas als er voldoende Nederlands geld is, kan de gulden losgekoppeld worden van de Euro en een eigen koers gaan varen. Alle afspraken in Nederland kunnen eenvoudig van Euro’s worden omgezet in guldens, het is een kwestie van een valutateken. De contracten buiten Nederland kunnen aflopen in Euro’s. Wanneer alle Eurolanden dit gelijktijdig doen, dan kan de Euro in maximaal twee jaar zijn verdwenen. Hooguit nog een aantal jaren, tot alle contracten in Euro’s zijn verdwenen, als rekenvaluta, met een koers die bepaald wordt door een ‘valutamandje’, gevormd door de vroegere Eurolanden.

De vraag is echter of dit ook wijs is. Economen en regeringsleiders beweren dat de Euro onze rijkdom heeft vergroot. En inderdaad, in het Euro tijdperk zijn de rijken veel rijker geworden en de armen veel armer. Tel uit de winst! Wanneer de Euro behouden moet worden, is het echter noodzakelijk dat de EU, op korte termijn, wordt omgevormd in een echte Verenigde Staten van Europa (VSE). Met een Centrale Regering, een werkend Parlement – Volksvertegenwoordiging en Senaat -, een Centrale Bank, een Europese defensie en een centrale Binnenlandse- en Buitenlandse politiek. Een echte Europese regering dus, die boven alle nationale regeringen staat. Om een Europese binding te krijgen zal er ook een Europese Taal (ET), een soort Esperanto, maar dan met meer West Europese invloeden, moeten komen. Deze ET zal dan, naast de moedertaal, onderwezen moeten worden op alle scholen in de VSE. En gebruikt moeten worden in alle Europese organen, zodat volksvertegenwoordigers, ambtenaren en regeringsleiders elkaar kunnen verstaan zonder hulp van tolken. Als deze ET wordt ingevoerd in heel de VSE, dan zullen heel veel mensen, die niet verplicht deze taal moeten leren, deze toch leren. Mensen die willen reizen en verstaanbaar willen zijn, ouders die willen weten waar hun kinderen over praten en vele anderen. Binnen een termijn van vijf tot tien jaar zal ongeveer tussen de dertig en veertig procent van de bevolking de ET spreken, verstaan, lezen en schrijven. Binnen vijftig jaar zal nagenoeg de gehele bevolking deze taal gebruiken, als zij niet in de eigen taal kunnen communiceren.

Wanneer een land gevormd wordt, dan kan dit enkel een succes zijn als er een centrale regering is, een enkele munt, een gezamenlijke taal en een gezamenlijke beschaving. Alle andere vormen lopen op de lange duur spaak in belangenconflicten. Daarom is een ET noodzakelijk en dat kan niet een bestaande taal zijn, omdat die nimmer voor allen acceptabel is. Wel een kunstmatige taal, naast de eigen taal, die voor allen vreemd is, maar wel gemakkelijk te leren.

De oprichting van de VSE is absoluut noodzakelijk, want zoals het nu gaat, met bijna twintig kapiteins op het Euroschip, terwijl ook buitenstaanders willen meepraten, kapiteins die ieder hun eigen koers willen varen, zal het Euroschip onvermijdelijk op de klippen lopen en roemloos ten onder gaan. De keuze is dus of overgaan naar een VSE, of afscheid nemen van de Euro. Hetzij gepland, bijvoorbeeld zoals hierboven is beschreven, ofwel uiteengespat, doordat ‘de Markt’ het vertrouwen heeft verloren en geen geld meer leent aan Europese landen. Deze keuze is dus aan onze elite. Want in Europa is er geen democratie, waardoor de Europese bevolking nagenoeg nooit wordt geraadpleegd bij belangrijke veranderingsbeslissingen in Europa. En dus ook niet mag meebeslissen. Niet bij de invoering van de Euro en ongetwijfeld ook niet bij de keuzes voor haar behoud of ondergang.

Cor Huizer.


© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering