Duurzaamheid

Verwarming op elektra.

De overheid wil, nu zij niet meer zoveel kunnen ‘verdienen’ aan aardgas, van het aardgas af. Zij willen aardgas vrije woningen. Een alternatief, die zijsuggereren, is verwarming met elektra, wat schijnbaar past in hun streven van duurzame energie. Maar dan zal niet alleen de opwekking van elektra, maar ook de voorzieningen in huis moeten worden aangepast én elektrisch verwarmen zal betaalbar moeten zijn.

Manieren van energieverspilling bij elektrisch verwarmen

Kort geleden was er een item in het NOS journaal over elektrisch verwarmen van de woning. Zij spraken hun verbazing uit dat nieuwe CV ketels nog steeds op gas werden gekocht en niet op elektrisch. Daarbij gaven zij wel als reden dat stoken, met een CV ketel op elektrisch, drie maal zo duur is als op gas. Wij mensen kiezen dus voor onze portemonnee, in plaats van voor duurzaamheid, was de conclusie. Lijkt mij overigens normaal.

Maar de bestaande CV installatie laten bestaan en dan met deze CV installatie elektra als energiebron gebruiken, is waanzin. Want het is totaal overbodig om de energieverliezen, inherent aan het gebruik van een CV installatie, met elektra als energie bron te laten bestaan. De overheid promoot ook energiebesparing, dus kan, zonder comfortverlies, de woning verwarmd worden met elektra, met minder energieverbruik, mits het gezonde verstand wordt gebruikt.

Kijk, de verliezen van een CV installatie bestaan uit het warmteverlies door het transport van heet water door het gehele huis, waardoor ook die ruimtes verwarmd worden, welke of in het geheel geen warmte nodig hebben, of slechts tijdens een klein gedeelte per dag. Maar, omdat elders wel warmte nodig is, worden ook deze ruimtes, al is het enkel door de buizen van de CV installatie, toch verwarmd. Daarnaast zijn vrijwel alle radiatoren onder de ramen geplaatst, als meest logische plaats, waar zij het minst in de weg zitten. Maar dan gaat er altijd veel energie verloren door de ruiten en de buitenmuren, ook bij isolatie en dubbel glas. Een gordijn, als het donker is, dichttrekken heeft, voor energiebesparing, weinig zin, omdat de radiator ook achter het gordijn verwarmt. Er gaat dus nogal wat energie verloren bij een CV installatie, hoe comfortabel die verder ook is.

Daarom, bij overstap op elektrisch verwarmen, weg met de hele CV installatie en overstappen op verwarming, die comfort geeft en minder energie verbruikt.

Koken, bakken en braden op elektra wordt reeds vaak gedaan en is geen enkel probleem. Water verwarmen met een elektrische boiler is zowel voor een gasgeiser, als voor een in de CV ketel geïntegreerde gasboiler een goede oplossing. Blijft ruimteverwarming over.

Betere manieren van (elektrisch) verwarmen

Heel vroeger hadden wij mensen alleen een open vuur onder een schoorsteen. Deze verwarmde de leefruimte slecht, omdat de meeste warmte door de schoorsteen naar buiten ging. Kachels waren een uitkomst, omdat daarbij de meeste warmte daar bleef, waar de kachel voor aangestoken was, namelijk in de leefruimte, alhoewel een gedeelte nog altijd via de schoorsteen nutteloos naar buiten ging. Gordijnen sluiten had in de winter, wanneer de meeste warmte nodig is, de dagen kort zijn en de nachten lang, zeer veel zin, omdat daardoor de ramen beter geïsoleerd werden en de meeste warmte in de woning bleef. Enig warmteverlies is overigens nooit helemaal te voorkomen, op geen enkele manier. Maar dat is niet erg, zolang er maar zoveel mogelijk warmte blijft, waar wij mensen die willen hebben. Wij stoken immers niet voor de buitenwereld.

Elektrisch verwarmen heeft veel overeenkomsten met het verwarmen met kachels, Het grote verschil is dat bij elektrisch verwarmen geen zuurstof verbruikt wordt, dus ook geen koolmonoxide kan ontstaan, en er geen afvoer nodig is. Dat maakt elektrisch verwarmen een stuk flexibeler, en veiliger, dan welke andere manier van verwarming dan ook.

De meest ideale wijze van elektrisch verwarmen is, naar mijn mening, vloerverwarming, omdat deze het meest comfortabele is. Helaas is deze manier, bij bestaande woningen, niet altijd, in de praktijk, toepasbaar. De reden is dat de kosten van het vervangen van bestaande vloerbedekking soms heel hoog kunnen oplopen. Neem bijvoorbeeld als de woonkamer en keuken voorzien zijn van tegels, plavuizen. Dan kost het uitbreken van deze vloer heel veel geld, dan de vloerverwarming zelf nog en het opnieuw aanbrengen van nieuwe tegels, plavuizen. Te kostbaar vaak, zeker voor mensen met een dunne portemonnee.

Dit geldt ook voor andere soorten van vloerbedekking, waarbij ook nog eens niet alle soorten vloerbedekking geschikt zijn voor vloerverwarming.

ndere manieren van verwarming worden dan eerder gekozen. Maar daarvoor moeten wel de juiste verwarmingstoestellen op de markt zijn, die er nog niet allemaal zijn.

Al gedurende vele tientallen jaren worden woningen gebouwd op CV verwarming, wat de ruimte geeft om van voor naar achter er één leefruimte van te maken. Soms met een open keuken, soms ook met een zijkeuken, maar een heel grote huiskamer. Met één kachel van maximaal 3500 Watt kan deze ruimte nooit verwarmd worden. Er zijn dan al gauw twee kachels noodzakelijk. Maar, als er een kachel wordt gemaakt op twee 16 ampère groepen, zoals ook gebeurd bij kookplaten, al dan niet uitgerust met een oven, dan is er 7 KWh gelijktijdig beschikbaar en dat zal voor de meeste woonruimtes ruim voldoende zijn. Een ingebouwde thermosstaat beperkt het energiegebruik en zorgt voor een behaaglijke en comfortabele leefomgeving. Hierbij ga ik, ook al wordt het niet vermeldt, ervan uit dat alle elektrische verwarmingstoestellen uitgerust zijn met een thermostaat. Dan kan bijvoorbeeld een kachel met kunstvlammen, al dan niet voorzien van een ombouw, een oplossing zijn. Beide soorten dienen dus ter beschikking te komen. En dan heeft het dichtschuiven van overgordijnen, nadat het donker is geworden, weer alle zin om energie te besparen.

In badkamers hangen tegenwoordig vaak sierradiatoren, welke vele mensen graag zouden willen houden, ook zonder CV installatie. Welnu, maak deze radiatoren, maar gevuld met olie en een elektrisch verwarmingselement, en heel veel mensen zijn daar dan gelukkig mee. Slaapkamers en studeerkamers hoeven vaak genoeg niet, of slechts een klein gedeelte van het etmaal verwarmd te worden. Daarvoor zijn nu reeds talloze elektrische verwarmingen te koop, allen met eigen thermosstaat. Als het prettig, of noodzakelijk, wordt bevonden dat een studeerkamer of slaapkamer gedurende een lange tijd, bijvoorbeeld de gehele dag of nacht, (matig) wordt verwarmd, dan lijkt mij overigens een met olie gevulde, verplaatsbare, elektrische radiator het beste toepasbaar. Deze kan in de zomer worden opgeborgen en in de winter doet die wat anders de CV deed

Aanpassing elektra

Voor vele woningen zal de aanvoer van elektra moeten worden uitgebreid bij elektrisch verwarmen en afschaffing van alle aardgasgebruik in de woning. Een minimale aansluiting van 75 ampère (ruim 17 KWh gelijktijdig verbruik) lijkt mij verstandig. Bij veel gebruikers in een woning misschien meer, met eventueel een energiemeter, die aangeeft hoeveel elektrische energie er op dat moment gelijktijdig wordt gebruikt, op een strategische plek in de woning. In Noorwegen, waar veel meer met elektra wordt gedaan dan hier in Nederland, is dat in grotere woningen al heel normaal. Dan kunnen eventueel elektrische apparaten worden uitgeschakeld, om het springen van de hoofdstop te voorkomen.

Maar ook in de woning zelf zullen er meerdere groepen van 16 ampère moeten bijkomen. Dat zal in al bestaande woningen niet overal even gemakkelijk gaan, maar als de buizen van de CV installatie worden verwijderd, dan is daar wellicht ruimte om elektriciteitskabels te trekken. Hoe precies zal telkens ter plekke moeten worden uitgedacht en uitgevoerd, dus zal het interne elektranet telkens moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie ter plekke.

Het betaalbaar maken van elektrisch verwarmen

De kosten van elektra zit voor een groot gedeelte in de hoge belastingen, met name op de energie belastingen, zogenaamd omwille van het milieu. Om een voorbeeld te geven: Essent, mijn energieleverancier, berichtte mij bij de laatste prijsverandering van 1 juli 2016, dat elektra mij per KWh zou gaan kosten: Elektra zelf exclusief alle belastingen: € 0,05320, en inclusief alle belastingen € 0,19300. Inclusief 21 % BTW kost elektra dus per KWh € 0,06437 (afgerond op 5 cijfers achter de komma) De energie/milieubelasting kost dus maar liefst € 0,12863 per KWh. Dat is nagenoeg twee maal zoveel als de prijs van de elektra zelf. Overigens wordt op de energiebelasting zelf ook nog eens 21% BTW geheven, belasting over de belasting dus. Iets wat de regering beweert dat niet voor komt.

Soortgelijke absurde belastingen zitten overigens ook op aardgas, maar daar gaat het hier niet over, omdat gas en de gasprijs niet het onderwerp van dit artikel is.

Om het verwarmen van de woning betaalbaar te maken en daarmee het, in ieder geval met de mond gevoerde beleid, om over te schakelen op elektra en van aardgas af te komen, stel ik het volgende voor:

Schaf de energiebelasting boven de 3500 KWh per jaar af voor diegenen die hun aardgas laten afschakelen, dus geen gas meer afnemen, met een gelijktijdig veel hoger verbruik van elektra. Dat is het beste bewijs en de energieleveranciers kunnen deze, vanuit hun eigen administratie, leveren. Ook gas blijven gebruiken, met bijvoorbeeld twee leveranciers, een voor gas en een ander voor elektra, heeft geen zin, omdat deze bestanden aan elkaar kunnen worden gekoppeld en er geen veel grotere afname van elektra is te zien. Behalve dan bij een wietplantage, maar dat is een criminele activiteit, welke toch al opsporing vereist.

Op deze wijze is verwarmen met elektra ineens wel betaalbaar en ook vergelijkbaar met de kosten van verwarming op gas. Tegelijkertijd wordt er minder energie verbruikt omdat verwarming op elektra, zoals hierboven is betoogd, minder energie hoeft te kosten.

Wel zal, indien er zonnepanelen zijn, de terug geleverde energie wel van de eerste 3500 KWh per jaar moeten worden afgetrokken, omdat dit de enige manier is om de zonnepanelen rendabel te maken. Anders kost een KWh opgewekt met de zonnepanelen ongeveer evenveel als de afname van een KWh elektra, zonder energiebelasting. Dan zal het aantal nieuwe zonnepanelen drastisch afnemen, behalve bij die mensen die op andere wijze hun huis blijven verwarmen, dan met elektra.

Zonnepanelen leveren in Nederland, hoogstens bij gunstige ligging op het zuiden, ongeveer 20% tot 22% van het geplaatste vermogen op. Met een levensduur van 25 jaar, ook met dalende prijzen, is dat ongeveer tussen de 6 en 8 cent per KWh, afhankelijk van wanneer de panelen zijn aangeschaft, de plaatsing en het aantal zonuren per jaar. In de tropen leveren de panelen drie tot vier maal zoveel op, daarom is daar de opwekking van elektrische energie met zonnepanelen de goedkoopste manier, maar hier niet. Alleen omdat wij door onze overheid worden opgezadeld met zeer hoge belastingen, en omdat wij het energiegebruik mogen salderen, zijn zonnepanelen rendabel.

De berekening van 20% tot 22% is als volgt tot stand gekomen:

100% is de theoretische maximale opbrengst van de zonnepanelen gedurende de uren van daglicht. Dat is gemiddeld, over de gehele Aarde en over het gehele jaar, 12 uur per dag. Vermenigvuldig deze 12 uur met het aantal dagen per jaar (365, of in schrikkeljaren 366) en met het geïnstalleerd vermogen van de zonnepanelen. Neem dan de werkelijk geproduceerde KWh per jaar op. Dan komen met de volgende formule:

(Opgewekte KWh per jaar/(dagen per jaar x 12 uur x geplaatste vermogen)) x 100 = procent.

Opslag van wind- en zonenergie

Een groot bezwaar, welke gemaakt wordt tegen zowel wind- als zonenergie is dat deze niet constant beschikbaar zijn en opslag van energie niet mogelijk is. Maar dit bezwaar klopt geheel niet. Het is de onwil om over te stappen op waterstof, dat opslag in de weg staat. Want van water en elektra kan gemakkelijk waterstof en zuurstof gemaakt worden en dat kan ook met bijvoorbeeld zeewater. Deze technieken zijn reeds vele decennia geleden ontwikkelt en staan wel degelijk voor ons beschikbaar. En opnieuw, van waterstof elektra maken is ook een klein kunstje, ook deze techniek is reeds lang geleden ontwikkeld. Sterker nog, een bedrijf die windmolens op zee plaatst heeft voorgesteld om een overschot aan energie op te slaan in een leeg olieveld in de vorm van waterstof en, wanneer er tekort aan energie is, deze waterstof weer in elektra om te zetten, om een betrouwbare aanvoer te waarborgen.

Met het omzetten van elektra in waterstof en daarna weer in elektra gaat minder energie verloren, dan met hoogspanningskabels. Bovendien is er geen elektromagnetische straling. Logischer is echter decentrale opslag van waterstof in tanks. Dat kan in vloeibare vorm, maar ook in gasvorm onder druk. Logischer is ook om de decentraal opgewekte energie, die op een bepaald moment over is, decentraal op te slaan. Ook kunnen alle hoogspanningskabels worden vervangen door aanvoer van waterstof met een tankwagen, of pijpleidingen. Daarvoor kunnen de bestaande gasleidingen worden gebruikt, indien daar geen aardgas meer doorheen stroomt. Hierdoor wordt het leefklimaat een stuk gezonder dan nu en het kost ook nog eens minder, dan nu. Want er zijn dan geen grote energiecentrales meer nodig en geen, door elektromagnetische straling , gezondheidsproblemen bij mens en dier. Pijpleidingen voor waterstofgas zijn er, grotendeels al, door ongebruikte aardgasleidingen te gebruiken.

Windenergie is in ons land veel goedkoper dan opwekking door zonnepanelen. Maar windenergie wordt onnodig duur gemaakt, doordat de overheid heel veel geld vraagt voor het plaatsen van molens op land. Particulieren, die dit zien, vragen vergelijkbare bedragen. En dat loopt in de miljoenen. Deze belastingen afschaffen, of tot een redelijk bedrag verlagen, samen met opslag in de vorm van waterstof, zorgt ervoor dat windenergie met veruit de goedkoopste opwekking van elektra is bij ons.

Natuurlijk moet, bij het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, geen subsidies gegeven worden, want die zijn op de eerste plaats overbodig en op de tweede plaats zorgen zij, zeker bij windmolens of industrieel plaatsen van zonnepanelen, voor misbruik. En natuurlijk moet, bij het plaatsen van windmolens op land, rekening worden gehouden dat de bevolking er geen onnodige overlast van ondervind. Dat windmolens het ‘landschap vervuilen’ is een non argument. Wanneer men een fabriek wil opzetten, een hoge toren of andere hoogbouw wil oprichten of iets anders, wat investeerders veel geld oplevert, dan zijn er geen of minder protesten. Bovendien horen windmolens, zij het een ander ontwerp, tot het Nederlandse landschap. Maar windmolens vlak bij woningen bouwen, kan gewoon niet. Er zijn echter nog vele lege, onbewoonde plekken in Nederland over. Bijvoorbeeld langs waterwegen of snelwegen. Daar waar geen mens er echt last van heeft.

Waarom dit plan onhaalbaar is

Dit plan is zeker technisch haalbaar en wij zouden, bij goede wil, binnen tien jaar van alle fossiele energiebronnen, geheel of nagenoeg geheel, af kunnen zijn. Ook is dit plan goed voor de gehele bevolking. En toch is het onhaalbaar. De reden is de zeer grote zelfzucht van onze eigen elite.

Want zie, duurzame energie is per definitie decentraal. Maar onze elite heeft, ook op energiegebied, alle macht in handen en halen heel grote winsten binnen bij het ter beschikking stellen van energie. En daarvan weigeren zij afstand te doen! Daarom wringen zij zich in alle bochten om hun macht over de bevolking - die zijn volledig van hun grote energieleveranciers afhankelijk voor hun energie, die daardoor alle macht over de bevolking hebben – te behouden, evenals de grote winsten, welke in hun eigen zakken vloeien.

Hun politieke vazallen – onze regering en volksvertegenwoordigers – zullen er alles aan doen om hun meesters, onze rijke en machtige elite, te blijven beschermen tegen verlies van macht en van hun winsten. Want na de politiek zijn er de goedbetaalde baantjes in de bedrijven van onze elite. Het is dus ook van onze politieke elite zuivere zelfzucht om niet de bevolking te dienen, waar zij voor gekozen zijn, maar enkel zichzelf te bevoordelen door onze elite te dienen en te gehoorzamen.

Daarom zullen de nodige wettelijke en maatschappelijke veranderingen met alle macht, en onder welke leugens en halve waarheden dan ook, tegen gehouden worden. Want beter de ondergang van de wereld, dan minder rijkdom en macht voor onze elite!

Dit geldt voor alle beleid van onze regering, waardoor de rijken momenteel steeds rijker worden en het aantal mensen in armoede en de heftigheid van de armoede steeds meer toeneemt. Ook ons gehele belastingstelsel is daar op gericht; wie echt heel rijk is betaald, in percentage van zijn/haar inkomen, meestal veel minder belasting dan Jan Modaal.

Daarom is, wat ik hierboven heb geschreven, politiek, onhaalbaar.

Cor Huizer.


© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering