Slavernijboek

Binnen 10 jaar zijn er 1 miljoen daklozen in Nederland.

Een artikel met deze titel heb ik geschreven en voltooid op 23 juni 2006. De tekst van dit artikel kunt u als pdf bestand op deze pagina ophalen en lezen.

Het weekblad Katholiek Nederland heeft een ingekorte versie van dit artikel geplaatst in hun blad van deze week. En wel vandaag op 4 augustus 2006.

In de eerste helft van juli 2006 heeft de redactie van het Katholiek Nieuwsblad de twijfel uitgesproken of dit sombere toekomstbeeld in mijn artikel enige waarheid zou bevatten, omdat zij ervan uitgingen dat het gebaseerd was op vooronderstellingen. Tevens stelde zij mij een vraag betreffende mijn professionele capaciteit en kennis van zaken.

Daartoe heb ik hen rond half juli 2006 een onderbouwing gegeven van de feiten waarvan ik ben uitgegaan en tevens hun tweede vraag beantwoord. Ook deze onderbouwing, die aangeeft op welke feitenbasis ik mij artikel heb gefundeerd,  kunt u hier ophalen als pdf bestand en lezen. Deze onderbouwing is zo opgebouwd, dat u het kan lezen alsof het enkel voor u is geschreven.

Overigens, na het uitdelen van de vette en zoete taarten door het kabinet Kok in 2001, waarbij de rijken een zeer grote belastingverlaging hebben gekregen en de armen het nakijken hadden, kwam het volgende kabinet natuurlijk geld te kort. Dus werd het ‘zuur’ van de bezuiniging bij de lagere en laagste inkomensgroepen neer gelegd. Natuurlijk waren er voor de hoge(re) inkomensgroepen en de vermogende mensen wel nog een paar ‘zoete snoepjes’ uit te delen. Zoals het verlagen van de winstbelasting, het goedkoper maken van de kinderopvang, zodanig dat alleen de hoge(re) inkomens er van konden profiteren. Het verlagen van de ziektekosten, doordat de hoge(re) inkomens niet meer voor de kinderen hoefden te betalen (iets wat al zo was voor de ziekenfonds verzekerden) en ga zo maar door. Nu dat de verkiezingen naderen, deelt Balkenende 3 weer ‘zoet’ uit, maar weer nagenoeg volledig aan de vermogende mensen en de hoge(re) inkomens. De tekorten, die hierdoor ontstaan zal het volgende kabinet weer terug gaan halen. En u mag drie keer raden bij welke inkomensgroepen ze nu zullen gaan aankloppen en die dus het ‘zuur’ te slikken krijgen.

 Cor Huizer.


© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering