Religie

God heeft de Schepping gemaakt uit pure liefde en Hij is de enige Gever van leven. Alle leven komt uit God en alles wat bestaat is door God geschapen. Maar God heeft ons niet alleen leven gegeven, Hij gaf ons ook een absoluut vrije wil. Weliswaar zijn wij met ons lichaam onderworpen aan Gods wijze natuurwetten, maar wij zijn vrij in ons willen en handelen. Wij kunnen een volkomen tegennatuurlijk leven leiden en ons van God afkeren. Alleen, al ons handelen heeft zijn eigen consequenties. Wie zonder valscherm uit een vliegtuig springt, heeft het aan zichzelf te danken dat hij te pletter valt. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit dus naar uw eigen geslacht. En zo heeft alles wat wij doen zijn eigen gevolgen.

Wie zich van God afkeert en zonder Hem denkt te kunnen leven, die keert zich af van de Liefde en van het Leven. Natuurlijk houden deze mensen niet op met ademen, zou dat wel het geval zijn, dan was er in feite geen vrije wil. Maar geestelijk verdwijnt het leven uit deze mensen, die zo dom zijn zich van God af te keren. Zij raken hun verbinding met de geestelijke wereld geheel kwijt en worden steeds sterker door de gerichte materie getrokken. Na hun dood nemen zij niets mee naar het hiernamaals en leven in een grote geestelijke duisternis. Hun liefde is geheel of praktisch geheel op zichzelf gericht. Hierdoor kunnen zij niet uit de cirkel van eigenliefde en eigenbelang komen en wordt hun leven geestelijk zeer armoedig.

God heeft ons mensen geschapen om Zijn kinderen te worden. God heeft de grootste vrijheid, omdat Hij als Schepper van alles wat bestaat ook alles kon en kan inrichten zoals Hij dat Zelf wilde en wil. Maar omdat God Liefde is, heeft Hij alles volgens de orde van Zijn liefde ingericht. Wie een kind van God wordt, die krijgt, omdat hij volledig met God verbonden is, dezelfde vrijheid die God heeft. Daar moet wel wat voor worden gedaan! Wij mensen zelf zullen een kind van God moeten willen worden, omdat God ons hiertoe in eeuwigheid niet zal dwingen. Om een kind van God te worden zullen wij de geboden van God moeten naleven.

Met name bedoel ik hierbij de twee liefdesgeboden die Jezus ons heeft gegeven. Namelijk als eerste gebod God liefhebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand, dus boven alles. Daarnaast als tweede gebod, gelijkwaardig aan het eerste en niet los verkrijgbaar, dat ieder van ons zijn naasten lief heeft als zichzelf. Dus dat ieder van ons ieder mens, waar hij mee in aanraking komt, behandelt zoals hijzelf graag behandeld zou willen worden, als hij in de plaats van die medemens zou zijn. Dat is alles, om ons tot het hoogste te brengen wat een mens of een geest maar kán bereiken, namelijk het kindschap van God in Jezus Christus.

Om God lief te kunnen hebben zal God bekend moeten zijn. Niemand kan iemand of iets onbekends lief hebben. Om God te leren kennen heeft Hij ons Zijn Openbaringen nagelaten, met name in de Bijbel. Wie de Bijbel echter met het kritische verstand leest, die zal God daarin nooit ontdekken. Dat kan alleen als u de Bijbel leest met uw hart. Vraag God daarbij oprecht om hulp bij het geestelijk begrijpen van de Schrift-teksten en Gods liefde zal voor u in toenemende mate zeer duidelijk worden.

Om u te helpen heb ik op deze website een aantal stukjes gezet. Ik hoop dat u er iets aan heeft en dat deze stukjes u helpen om God lief te krijgen, of uw liefde voor God te verdiepen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering