Religie

Wat u moet weten over de Antichrist

De tijden zijn aangebrokenwaarbij binnenkort in de wereld een nieuwe figuur zal verschijnen. De Moslims verwachten de komst van de Imam Mahdi, de Joden verwachten een Messias, de Hindoes verwachten de komst op aarde van Krishna, de Boeddhisten verwachten de ‘Tweede Buddha’Maitreya en de New-Agers verwachtenookMaitreya.Het draait eigenlijk allemaal om één en dezelfde figuur. Deze figuur is de voorzegd in het Boek Apocalyps door de Apostel Johannes. Tot Antichrist op heden is zijn ware naam en identiteit onbekenden heeft hij zich nog niet publiekelijk geopenbaard, maar er kunnen al tippen van de sluier opgericht worden.

Eén ding moet men weten. Christus zal wederkomen zoals hij is heengegaan. Hij zal in alle glorie en heerlijkheid in de wolken verschijnen, vergezeld van engelen en niemand zal dit ontgaan. Dit is de echte Wederkomst. Hij die dus zal beweren de Messias te zijn en die hier rondwandelt op aarde is een leugenaar, een bedrieger, hij is de Antichrist. Maar hij zal vele wonderen en tekenen doen en velen verleiden. Pas op dat hij ook u niet verleidt! De regeringsperiode van de Antichrist gaat vooraf aan de Wederkomst van de Ware Christus die de Zoon van God is.

Het gehele artikel kunt u hier downloaden, door op de afbeelding hieronder te klikken.

Met vriendelijke groet,

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering